Firmast

Meie prioriteediks metsa majandamisel on tasakaalukas ja eetiline metsakasutus. Samadel kaalutlustel toimime igas olukorras jätkuvalt ka edaspidi. Soovime, et meie majandustegevuse tulemusena säilib metsade tootlikus ja uuenemisvõime, ning mets kui looduskeskkond ka tulevastele põlvedele.

 

Oleme metsaülestöötamisega tegelenud juba alates 1993. aastast. Ettevõte Main Solutions OÜ loodi 2002. aastal, mille tegevusalade valdkonda kuuluvad metsamaterjali lõikus, väljavedu, kasvava metsa raieõiguse võõrandamine, metsamaterjali ostmine ning metsa- ja põllumaa kinnistute võõrandamine.

 

Tegevus toimub üle kogu Eesti Vabariigi (v.a saared.)

 

Main Solutions OÜ on valitud 7,9% Eesti edukamate ettevõtete hulka.

 

Sertifikaat