Teenused

Tegutsemisel lähtume loodussäästlikkuse, jätkusuutlikkuse ja seaduskuulekuse põhimõtetest. Teenuste pakkumisel kasutame kaasaegset tehnikat, õigeid metsanduslikke võtteid, vastutustundlikkust ja oma ala kogemustega spetsialiste. Meie edu võtmeks on usaldusväärsus, professionaalsus, aus ja õiglane äri.

 

Teenust pakume ettevõtetele ja samuti erametsaomanikele.