Metsaraiete ost-müük

Ostame kasvava metsa raieõigust. Pakkumise saab teha kehtestatud metsakorralduskava alusel või kehtiva metsateatise alusel. Piisab ka üksnes katastriüksuse tunnusest. See number on omandiõigust kinnitavates dokumentides või katastriplaanil.